Sākumlapa > Social Media > Piekļuve sociālajiem medijiem un to izmantošana valsts pārvaldē: SVID (SWOT)

Piekļuve sociālajiem medijiem un to izmantošana valsts pārvaldē: SVID (SWOT)

Šodien visām LR ministrijām ir izveidotas mājaslapas un tas šķiet pašsaprotami. Nākamais solis – komunikācijas nodrošināšana izmantojot sociālos medijus ir loģiska lietu secība, jo sabiedrība savstarpējā komunikācijā ir pārgājusi uz aktīvu sociālo mediju izmantošanu.

Komunikācijas eksperte Maija Celmiņa norādījusi, ka sociālo mediju izmantošana valsts pārvaldē ir lēta un efektīva, tomēr to veicot ir jābūt atbildīgam. Latvijā ir salīdzinoši laba interneta kvalitāte un liela interese izmanto tiešsaistes piedāvātās iespējas. Maija Celmiņa raksta, ka sociālie mēdiji neatsver visus tradicionālos medijus un darbs ar tiem jāturpina tik pat intensīvi, tomēr ņemot vērā tiešsaistes komunikācijas un sociālo mediju pieaugošo ietekmi jāizmanto tendences. Sociālo mediju izmantošanai valsts pārvaldē ir savas priekšrocības, kā arī trūkumi. Šajā rakstā apskatīju sociālo mediju izmantošanu valsts pārvaldē, izmantojot SVID analīzi – stratēģiskās plānošanas metodi, lai novērtētu stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. SVID analīzes priekšrocība ir tā, ka tā sniedz lakonisku pārskatu par situāciju un tās veidotāji iesaka katrā sadaļā iekļaut 3-5 svarīgākos kritērijus, tomēr šajā rakstā esmu iekļāvis vairākus aspektus, pievienojot tiem komentārus, veidojot plašāku situācijas raksturojumu. Iepriekšminētajā konferencē „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv” darba grupās tika izstrādāta SVID analīze, ko izmantoju šajā rakstā, pievienojot papildinājumus un komentārus.

Stiprās puses sociālo mēdiju izmatošanai valsts pārvaldē.

 • Sociālie mediji jau tiek izmantoti valsts pārvaldes iestādēs. Atkarībā no iestāžu ieinteresētības komunicēt izmantojot sociālos medijus, tajos ir izveidoti gan iestādes, gan amatpersonu konti.
 • Sociālos medijus lieto arī valsts augstākās amatpersonas un valsts sekretāri. Labs piemērs tam ir pašreizējais ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kas ir aktīvs sociālo mediju izmantotājs un viņa izveidoti profili un darbība tajos ir atbilstoša tam, ko iesaka vadlīnijas. Sīkāks profilu apskats ievietots nākamajā apakšnodaļā.
 • Daudzās iestādēs komunikāciju veic komunikatori vai citi cilvēki, kas izmanto sociālos medijus privātā un profesionālā kapacitātē, tādējādi veicot pašu komunikācijas procesu.
 • Valsts pārvalde ir informācijas pirmavots, kas var sniegt precīzāko un aktuālāko informāciju, tāpēc svarīgi, ka tā cilvēkus sasniedz veicot īsāku ceļu un caur pēc iespējas „draudzīgākiem” kanāliem – tādiem, kas ir sabiedrības ikdiena.
 • Aug interneta un sociālo mediju lietotāju skaits, līdz ar to cilvēku skaits, kas informāciju iegūst tieši izmantojot internetu, ieskaitot sociālos medijus.
 • Izmantojot sociālos medijus, ir iespēja sasniegt specifisku auditoriju (ne vien jaunos cilvēkus, bet arī tos, kam ir profesionāla interese vai kādi specifiski jautājumi)
 • Sociālo mediju kontu izveidošana nemaksā dārgi, vienīgās izmaksas ir laiks un darbinieku tehniskais nodrošinājums.
 • Šobrīd ir liels to valsts pārvaldes darbinieku skaits, kam ikdienā ir piekļuve internetam un ir prasmes tajā darboties. Ja vien iestādes ietvaros nav liegta pieeja kādam sociālajam medijam, tad praktiski visiem darbiniekiem, pēc to iespējām un ieinteresētības ir iespēja izmantot sociālos medijus un komunicēt tajos.
 • Sociālos medijus izmanto arī nacionālā TV un nacionālais radio, piesaistot un izglītojot plašāku auditoriju par šādiem kanāliem un to iespējām. Cilvēkiem ir iespējams, piemēram, ziņas, kas tiek demonstrētas TV, saņemt caur sociālajiem medijiem, sev ērtākā veidā un laikā.
 • Sociālie mediji ir ļoti ātrs kanāls, lai sasniegtu plašāku auditoriju, ziņa var tiks saņemta jebkurā pasaules vietā jebkurā laikā. Komunikācijai netraucē ne diennakts laiks, attālums.

Iespējas sociālo mediju izmantošanai valsts pārvaldē.

 • Jaunas iespējas komunikācijai – līdztekus parasto mediju, TV, radio, preses izmantošanai, tagad tiek izmantots internets un tā sniegtās iespējas komunicēt tiešsaistē.
 • Sociālie mediji sniedz iespēju nodrošināt tiešo komunikāciju ar sabiedrību, apejot parastos medijus. Saruna notiek viens pret vienu. Ir iespēja uzdot jautājumu konkrētai amatpersonai un tieši no tās arī saņemt atbildi, protams, ja vien šī amatpersona ir izveidojusi savu profilu, vai arī tā komunicē izmantojot iestādes kontu.
 • Iespēja veidot iekšējo komunikāciju, it sevišķi lielām organizācijām. Pēc manām domām, tas nav mazsvarīgi, jo lai izveidotu labu komunikāciju uz ārpusi, pašai iestādei jāzina, kas tajā notiek.
 • Cilvēki no malas dalās pieredzē ar dažādu tiesību aktu praktisku piemērošanu dzīvē, tādējādi līdz cilvēkiem nonāk ne vien likums, bet tā paskaidrojums un komentāri.
 • Ir iespējams tiešā komunikācijā uzzināt ietekmes pušu viedokli, jo tā ir divvirzienu komunikācijas būtība – uzdot jautājumus un saņemt atbildes.
 • Komunicējot izmantojot sociālos medijus ir vieglāk sasniegt sabiedrību un tādējādi ir iespēja atgūt sabiedrības uzticēšanos, kā arī iespēja palielināt valsts pārvaldes pieejamību un saprotamību sabiedrībai.
 • Iespēja runāt vienkāršākā, “cilvēku” valodā, nevis profesionālā un juridiskā, kas nereti sabiedrībā netiek izprasta, vienlaikus radot neizpratni par valsts iestādēm un to darbību.
 • Izmantojot sociālos medijus ir iespēja personalizēt valsts pārvaldi
 • Iespēja izcelt ekspertus, kas veic komunikācijas procesu, atklāt un izmantot to profesionālās zināšanas.
 • Ja iestādes vadītājs lieto sociālos medijus vai atbalsta to lietošanu, arī darbinieki sāks novērtēt un izmantot šo mediju iespējas. Darbinieki, ņemot piemēru no vadības, kļūst drošāki un atvērtāki jaunām iespējām, tai skaitā sociālo mediju izmantošanai
 • Sociālajos medijos iespējams izpausties radoši – publicēt stāstus, foto un video informāciju, padarot saziņu atraktīvāku un radošāku.
 • Iespēja izglītot darbiniekus par informācijas drošības riskiem, uzlabot sazinās un komunikācijas prasmes, mācīt, kā sociālos medijus izmantot profesionālajai darbībai.
 • Ir iespēja izmantot darbinieku potenciālu, par svarīgām lietām ziņojot sociālajos medijos.
 • Iespēja dalīties ar nozares jaunumiem plašākā nozīmē (ne vien ikdienas darbā, bet arī par pasaules tendencēm, par jauniem atklājumiem, par ziņām un iespējām) ar citiem nozares pārstāvjiem arī ārpus valsts pārvaldes.
 • Darbiniekiem ir iespēja izmantot sociālos medijus profesionālajai attīstībai – sazinoties ar citiem profesionāļiem visā pasaulē, sekot nozares jaunumiem, sekot jaunumiem Latvijā
 • Iespēja ekspertam, profesionālim atbildēt uz konkrētiem cilvēku jautājumiem konkrētiem cilvēkiem, palīdzēt ar kādām neizprotamībām attiecībā uz procedūrām, sniegt komentārus un sīkākus paskaidrojumus atsevišķos jautājumos.
 • Valsts pārvaldei darbojoties sociālajos medijos iespējams uzzināt aktuālas problēmas, cilvēku viedokļus un mediju interesējošos jautājumus.
 • Iespējams sasniegt viedokļu līderus, mediju pārstāvjus, jo sociālos medijus izmanto daudzu profesiju pārstāvji iesaistot nozaru ekspertus un žurnālistikas pārstāvjus.
 • Caur sociālajiem medijiem iespējams izglītot sabiedrību, veicot preventīvo darbu (piemēram, ziņot, kā jārīkojas ārkārtas gadījumos, kur zvanīt, ja nepieciešama palīdzība utt.).

Sociālo mediju izmantošanas vājās puses. Šāda veida komunikācijai ir arī savi trūkumi, ar ko jārēķinās darbā.

 • Šāda komunikācijas veikšana novērš uzmanību no tiešajiem pienākumiem. Darbinieki komunikāciju veic kā papildus darbu, ja vien iestādē nav norīkots atbildīgais, kura tiešais pienākums ir veikt komunikāciju sociālajos medijos. Citos gadījumos tie ir darbinieki ar atbilstošu kvalifikāciju, kas vienkārši veic papildus darbu.
 • Tas prasa lielus laika resursus – gan sagatavot publicējamo informāciju, gan uzraudzīt sabiedrības aktivitātes saistībā ar publicēto (komentāri, jautājumi, ierosinājumi), gan arī atbildēt tiem, un papildus nodarboties ar citas saistošas informācijas pārpublicēšanu.
 • Ne visi valsts pārvaldes darbinieki (arī komunikatori) ir sociālo mediju aktīvi lietotāji, fani un ne visi labprāt komunicē sociālajos medijos.
 • Ierobežoti resursi, piemēram, cilvēkresursi, jo ne visās iestādēs ir komunikatori.
 • Valsts civildienesta likums nosaka, ka iestādes vārdā komunicēt drīkst tikai iestādes vadītājs vai pilnvarota persona. Tas rada šķēršļus komunikācijas veikšanai, jo var tikt aizkavēta informācijas publiskošana, to var veikt ierobežots cilvēku loks.
 • Tiek izmantota vienkāršota valoda, kas var radīt pārpratumus vai sniedz nepilnīgu informāciju. Lai arī tas ir viens no ieteikumiem – izmantot vienkāršu valodu, pārāk liela tās vienkāršošana var panākt pretēju efektu no sabiedrības puses.
 • Tiek izmantota sausa, sarežģīta valoda, kas nerada lielāku izpratni vai pat atgrūž sabiedrību, tādējādi komunikatoram ir jāmēģina rast vidusceļš starp profesionālo un pārāk vienkāršo valodu, lai cilvēki gan saprastu, gan arī pareizi uztvertu ziņojumu.
 • Nav pieredzes un zināšanu, kā rīkoties atšķirīgās situācijās, kā reaģēt, tomēr pieredzi var iegūt darbojoties, tāpēc jo ilgāk valsts pārvalde izmantos sociālos medijus jo profesionālāka tā ar laiku kļūs.

Sociālo mediju izmantošanas draudi (riski).

 • Valsts pārvaldes darbinieki komunicēs sociālajos medijos tāpat (mājās, izmantojot personīgos mobilos telefonus un tml.), nenodalot savu privāto komunikāciju no profesionālās. Privātās informācijas un viedokļa nenodalīšana no iestādes viedokļa, tādējādi radot pārpratumus un nepareizus priekšstatus. Darbiniekiem vajadzētu darīt zināmu vai tie runā savā vārdā vai pārstāv iestādi.
 • Ieteicamā rīcība, lai nepazaudētu savu privāto dzīvi un iespēju komunicēt privāti, jo personas, kas komunicē ar sabiedrību ikdienā dzīvo šajā pašā valstī starp mums un sociālos medijus izmanto arī privātām vajadzībām. Līdzīgi kā iepriekšējā punktā – jānosaka kā vārdā cilvēks veic komunikāciju.
 • Valdības maiņa un līdz ar to tiek ieviesti citi politiskie uzstādījumi par sociālo mediju izmantošanu
 • Komunikatora maiņa.
 • Pārāk maz laika un cilvēkresursu, kā rezultātā var ciest komunikācijas kvalitāte
 • Viens cilvēks nevar atbildēt uz visa veida jautājumiem – kā nodrošināt operatīvu atbilžu sagatavošanu un nepieciešamo speciālistu piesaistīšanu konkrētajā brīdī?
 • Var tikt pausts darbinieku privātais viedoklis, ko mediji var izmantot savā interpretācijā, radot nepareizu priekšstatu vai nepilnīgu ainu par ministriju un tās darbību
 • Viltus profilu izveidošana.
 • Informācijas tehnoloģiju problēmas, kas var būt saistītas ar tehniskiem jautājumiem, pārslogotu tīklu, profilu “nozagšanu”, informācijas nesankcionētu uzmantošanu un publicēšanu.
 • Izmantoto servisu problēmas, kas var novest pie informācijas zaudēšanas un citām problēmām
 • Atsevišķu cilvēku darbības “kļūdas” – neprasmīga komunikācija, ētisko normu neievērošana, nepareizas informācijas publicēšana, neadekvāta reakcija un cita personu rīcība, kas var graut iestādes reputāciju vai nodarīt cita veida zaudējumus.

Maija Celmiņa min tendences, kā sociālie mēdiji šobrīd tiek izmantoti Latvijā. Pirmkārt – kampaņveidīgi, jo aktivitāte tajos konkrētos laika periodos ir ļoti liela un pat uzbāzīga, piemēram, pirms vēlēšanām, savukārt pēc tam aktivitāte strauji samazinājās. Otrkārt sociālie mediji tiek izmantoti tikai kā vieta, kur popularizēt linkus, bez jebkādiem komentāriem vai diskusijām. Un treškārt sociālie mediji tik izmantoti iespējai operatīvi sniegt informāciju par aktualitātēm, veidot jaunus saturus, atbildēt uz jautājumiem interneta vidē, rādīt savas ziņas, publicēt linkus ar informāciju gan uz Latvijas gan ārzemju avotiem daloties noderīgā informācijā.

Raksta tapšanā izmantoti sekojoši materiāli:

Celmiņa M., Sociālie mediji valsts pārvaldei – lēti un efektīvi, bet nepieciešama atbildība

Konferences “Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv materiāli

Vadlīnijas sociālo mediju lietošanai valsts pārvaldē, Valsts kanceleja

 
 1. Leons
  13/07/2012 08:03

  Nu un kurā teikumā sākas tavas domas?

 1. No trackbacks yet.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: