Sākums > Bez tēmas > Diskutē par alkohola un cigarešu tirdzniecību nepilngadīgajiem

Diskutē par alkohola un cigarešu tirdzniecību nepilngadīgajiem

Vecākiem ir jākļūst atbildīgākiem par saviem bērniem, pedagogiem jāvelta lielāka uzmanība sabiedrībā pieņemto vērtību alkonostiprināšanā audzēkņu apziņa, savukārt mums ikvienam ir jābūt pilsoniski aktīvākam un līdzatbildīgākam.  Šādi secināja diskusijas „Bērniem drošas vides veidošana Jēkabpils pilsētā” dalībnieki – jaunieši, pedagogi, vecāki, policijas un pašvaldības darbinieki, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pēdējos gados situācija nav uzlabojusies

Pirms pāris gadiem biedrības „Vecāki izglītības atbalstam” veiktajā skolnieku aptaujā secināts, ka nepilngadīgajiem ir iespēja tikt pie cigaretēm un alkohola. No 263 respondentiem to apliecināja absolūtais vairākums – 241 persona. Apmēram 90 % gadījumu nepilngadīgie vēlamo preci palūdz iegādāties pieaugušajiem. Taču, kā liecina skolnieku atbildes, alkoholu un cigaretes viņiem tirgo arī veikalos.

Valsts policijas Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Diāna Stivriņa stāsta, ka nepilngadīgajiem alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus tirgo visos mazajos veikalos Jēkabpils pilsētā, savukārt lielveikalos – jauniešiem vecuma robežās no 16 līdz 18 gadiem, mānīgā izskata dēļ. Policijas pārstāve diskusijā aicināja pedagogus vairāk bērniem mācīt to, ka melot nav ļauts, rosināt viņus būt atklātiem un stāstīt par sarežģītajām situācijām, kurās tie nokļuvuši, tāpat beigt bērnus biedēt ar policiju, citādi viņi mazāk uzticas policijai vai neuzticas tai nemaz.

Nepilngadīgo lietu inspektore stāstīja divus 2009. gada nogalē policijā reģistrētus gadījumus, kuriem, paldies Dievam, bija laimīgas beigas: Jēkabpils pilsētas centrā garāmgājēji pamanīja sniegā guļam kādu bērnu vecumā līdz 16 gadiem. Vēlāk mediķi viņa asinīs konstatēja pusotras promiles alkohola. Otrs gadījums – arī garāmgājēji atrada uz ielas, sniegā gulošu bērnu vecumā līdz 14 gadiem, izsauca neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistus. Slimnīcā bērna asinīs konstatēja ap divām promilēm alkohola.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173.pantu par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, pirmajā reizē saņem brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 latiem. Gadījumā, ja „tā rezultātā bērns vecumā līdz 16 gadiem izdarījis sīko huligānismu vai lietojis narkotiskās vai psihotropās vielas bez ārstniecības personas norādījuma, vai atradies dzērumā, vai nodarbojies ar ubagošanu, – vecākiem, vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 50 līdz 150 latiem”. Savukārt, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, – uzliek naudas sodu no 150 līdz 250 latiem.

Kāpēc pusaudži un jaunieši lieto alkoholu, pulcējas grupās?

Ģimene, vecāki ir sabiedrības daļa, savukārt bērni – sabiedrības spogulis. Pusaudžu un jauniešu sabiedrībai nepieņemamā rīcība ir audzināšanas problēmu rezultāts. Jēkabpils 3. vidusskolas psiholoģe, sociālā pedagoģe, karjeras konsultante Dace Dzene diskusijā vērsa uzmanību vairākām svarīgām audzināšanas problēmām ģimenē, piemēram, nav precīzs katra ģimenes locekļa pienākumu un tiesību modelis, trūkst drošība un paredzamība, kā arī mīlestība un respekts no vecāku puses, bieži bērniem tiek liegta izvēle iespēja. Rezultātā lielākie sarežģījumi rodas, kad bērns ir sasniedzis pusaudžu vecumu, jo šo cilvēka attīstības posmu pavada „hormonu vētras”, autoritāšu maiņa, atbrīvošanās no atkarības, pakļautības, aizspriedumiem, opozīcija, kritika, pašapliecināšanās, emocionalitāte, jutīgums, pašcieņas aktualitāte, pretenziju līmeņa paaugstināšanās, vēl joprojām bērnišķīgums no vienas puses un pieauguša esamības izjūtas no otras puses, kompensācijas reakcijas, rakstura akcentēšana. Šajā posmā vecāku rīcība pusaudzi ietekmē vairāk nekā izteiktie vārdi. Iztrūkstot kādam mozaīkas gabaliņam savstarpējo attiecību veidošanā, cilvēks kļūst viegli ietekmējams, veido sociālās grupas, kur arī apmierina savas saskarsmes vajadzības.

Diemžēl bieži nepilngadīgo kompānijās neiztrūkstoša ir alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana, arī smēķēšana. Kā viņi paši stāsta, alkoholu un cigaretes viņi brīvi var nopirkt veikalā.

Situāciju ir iespējams mainīt ar cilvēku līdzatbildību

Jēkabpilī esošo lielveikalu tīklu pārstāvji apgalvo, ka viņu vadītajās tirdzniecības vietās nepilngadīgajiem alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus nepārdod. „Pārdevējas tiek stingri kontrolētas, viņas arī parakstījušās par iekšējās kārtības noteikumu pildīšanu. Vadības organizētajās pārbaudēs neviena kasiere nav pieķerta, tirgojam nepilngadīgajam alkoholu vai cigaretes,” stāsta SIA „RIMI Latvia” Jēkabpils veikala vadītāja Anita Broka. Viņa arī atbalsta vēl stingrāku soda sistēmu šajā jautājumā.

„Varbūt brīdī, kad cilvēks pamana likumpārkāpumu, vajadzētu piezvanīt un par to ziņot policijai,” rosina SIA „Devona” īpašnieks Mārtiņš Silasproģis. Vīrietis skaidro, ka viņa vadītajā uzņēmumā pārdevēja alga nav atkarīga no pārdotā preču daudzuma, tādēļ, viņaprāt, pārdevējas nav ieinteresētas tirgot alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus nepilngadīgajiem.

„Tā ir cīņa ar vējdzirnavām,” uzskata SIA „Masans” īpašnieks Aleksandrs Maļcevs. „Ja vecākiem mājās ir pilnīgi vienalga, ko dara viņu bērni, tad mēs neko izdarīt nevaram,” turpina A.Maļcevs, aicinot biedrību „Vecāki Jēkabpilij” piedalīties aktivitātēs, bērniem nodrošinot darbošanos dažādos interešu pulciņos.

Viesītes novada aktīvo vecāku pārstāvis Pēteris Līcis, kas arī ir SIA „Ārītes” veikalu īpašnieks, stāsta, ka laukos ir citas problēmas – tā saucamās „točkas”. Ja veikalos pārdevējs vēl baidīsies pārdot alkohola pudeli vai cigarešu paciņu kāda paziņas bērnam, tad nelegālajās alkohola tirgotavās tas notiekot ar „drošu sirdi”, ka nepilngadīgā vecāki noteikti par to neuzzinās. Viņaprāt, iespējams, situācija mainītos, ja Latvijā samazinātu akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem. Tad izdevīgums „točkās” zustu.

„Ir ģimenes, kuru bērniem nav laika nodarboties ar šādām lietām,” teic Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vecāku padomes priekšsēdētājs Jānis Veide. Viņš uzskata, ka alkohola lietošanu un smēķēšanu vispirms rosina ģimene, tad sabiedrība kopumā. Iespējamais risinājums esot stingrāki sodi komersantiem, kas tirgo šīs vielas – līdz pat licences atņemšanai un šādas uzņēmējdarbības pilnīgam aizliegumam tirgotavas īpašniekam.

Šai domai piekrīt arī SIA „Kargo” īpašnieks Dailis Rencis, piebilstot, ka pārdevēji mēdz rīkoties bezatbildīgi. Tieši šī iemesla dēļ viņš pirms pāris gadiem pats uzņēmies kārtības nodrošināšanu savā deju klubā. Tāpat viņš pauda nožēlu, ka likumdošana pieprasa izpildīt, taču neparedz shēmu, kā to izpildīt! Arī vecākiem ir jākļūst atbildīgākiem par saviem bērniem, bet likumdošanā viņiem par aprūpes pienākumu nepildīšanu jāparedz stingrāki sodi. Lietderīga būtu arī kārtībnieku skaita palielināšana Jēkabpils pilsētā. Dailis Rencis pauda brīvu gribu bez maksas pildīt kārtībnieka pienākumus, ja vien viņam kāda atbildīgā instance dotu šādas pilnvaras.

Ko par to domā paši jaunieši?

Pusaudži un jaunieši smēķē un alkoholu lieto, lai sajustos piederīgi kādai interešu grupai, tāpat viņi jūtas pieaugušāki, taču tas viss ir tikai apmāns! Mūsdienās moderni ir atteikties no šīm vielām un aizrauties ar sportu, dejām, mūziku, tēlotājmākslu un citām līdzīgām aktivitātēm.

„Pusaudži un jaunieši nav nodarbināti,” situāciju raksturo Jēkabpils Jauniešu domes pārstāve Zane Vikšere. Tāpat problēmas ģimenē, kad jaunais cilvēks jūtas nesaprasts, neuzklausīts, lieks, rosina viņu nodoties atkarībām.

Problēma arī ir tā, ka 14 un 15 gadīgajiem pusaudžiem nav piemērotu atpūtas pasākumu. Tad nu viņi dodas uz pilngadīgajiem domātajām atpūtas vietām, klubiem, kuros arī diemžēl tiek ielaisti! „Vajadzētu pie ieejas prasīt kaut vai skolnieku apliecības,” rosina Jēkabpils Jauniešu domes pārstāvis Silvestrs Darbots.

„Uz jauniešu domes rīkoto rokenrola nakti bija ieradušies daudzi iepriekšminēto vecumu sasniegušie apmeklētāji. Tā kā atsaucība bija, mēs arī turpmāk organizēsim līdzīgus pasākumus, kuros varēs piedalīties ne tikai vidusskolnieki, bet arī 7.-9.klašu audzēkņi,” informē Jēkabpils Jauniešu domes priekšsēdētāja Lelde Nitiša.

Visi klātesošie vienoti piekrita, ka Jēkabpils pilsētā ir pietiekošs sporta nodarbību, interešu pulciņu un citu līdzīgu aktivitāšu piedāvājums. Viss ir atkarīgs no pašu vēlmes piedalīties, būt aktīviem.

Diskusijai gaidāms turpinājums

Kopumā marta beigās biedrības „Vecāki Jēkabpilij” sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību organizētajā diskusijā piedalījās 26 dalībnieki. Patlaban pēc apkopotās informācijas top vienošanās dokuments, ko plānots parakstīt nākamās diskusijas laikā, kad dažādu nozaru pārstāvji pulcēsies, lai runātu par vientulības sajūtu jauniešos.

KategorijasBez tēmas
  1. Vēl nav komentāru.
  1. No trackbacks yet.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: